Mrkoll – så fungerar det

Blogg Ekonomi

I Sverige har offentlighetsprincipen som är grundlagsskyddad vilket innebära att mycket information är offentlig. På senare år har det tillkommit företag som samlar denna information och gör den mer lättläst och lättförståelig.

MrKoll

Nusvar AB är ägare till MrKoll. Viktigt förtydligande är att de inte har egna register utan förmedlar redan offentliga uppgifter.

MrKoll har utgivningsbevis och är därmed skyddad av grundlagen.

Förutom de vanliga uppgifterna som adresser, telefonnummer går det att få information personer förekommer i olika rättsfall eller har tidigare domar. Eller till och med att få ut personers sista fyra siffror på personnumret.

Ta bort mig från MrKoll

Att dessa uppgifter på senare år har blivit så lättsökta och med så mycket information har skapat mycket debatt. Många vill att deras uppgifter ska försvinna från deras sidor. Det finns en del sidor som man kan ta bort en del uppgifter med BankID. På MrKoll hemsida under Mrkoll kontakt kan du endast ta bort adress tillfälligt om du planerar en flytt. Du kan alltså inte kontakta MrKoll och be MrKoll ta bort uppgifter från MrKoll. Såvida du inte har skyddad identitet eller en stark hotbild så går det inte att få bort information om dig själv. Vill du inte ha ditt telefonummer hos MrKoll. Se då till att registrera ditt nummer hemligt hos operatören.

Vem kollar mig på MrKoll

När du söker på MrKoll anonym, går det alltså inte att se vem som söker. Om du går in på Mrkoll och se efter en privatpersons fyra sista siffror så blir ditt IP nummer registrerat. Annars är det inte möjligt att se vem du är.

MrKoll förstör mitt liv

Det har gjorts mycket anmälningar om att vilja ta bort MrKoll från marknaden med deras tjänster. Det finns många trådar om just detta om du söker MrKoll flashback.

Några exempel som lyfts fram är ofta fall när det gäller våld i nära relationer eller med före detta. Som till exempel när det gick att hitta Beata Ratzman MrKoll och andra liknande sidor som senare hittades död utanför Malmö.

Ibland stannar uppgifterna kvar längre hos Mrkoll än i belastningsregistret även om domarna fortfarande alltid finns offentliga hos domstolarna, vilket många hävdar att det är försvårar att söka jobb efter avtjänat straff. Ett känt fall som i fallet Johann Binninge. Med en enkel sökning på Johann Binninge mrkoll fanns alla uppgifter om hans tidigare domar.

En annan sökning som Einar Nils Grönberg MrKoll underlättade för kidnappare att hitta uppgifter som behövdes för att planlägga och utföra dådet. Han fick senare skyddad identitet och försvann då från registret men blev senare mördad.